පිස්සු Quotes


මම මූණුපොතේ මෑතකදී දාපු පිස්සු විකාර status වගයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. show-off කියල හිතන්න එපා. මගේ හිතටත් අල්ලලා ගිය හින්ද අමතක නොවෙන්න කියල තමයි මේ page එකේ දැම්මේ 

 • වරක් ජනප්‍රිය ඇමරිකානු ගායක ජොනි කෑෂ් මෙසේ කිව්වා, 
            "i hurt myself today, to see if i still feel
              i focus on the pain, the only thing that's real
             the needle tears a hole, the old familiar sting
             try to kill it all way, but i remember everything!"

නමුත් තමන්ට තමා වද වේදනා පමුණවා ගන්නා මෝඩයෙකි. stop hurting yourself over little things. instead, spread it to others, let them feel the pain, kill 'em all! (im jus sayin. dont take it serious, seriously!) no one's worth than your-own-self! live your life, smile every possible moment - ශානුක සමග මොහොතක් සිතන්න.
 ·  · Thursday at 7:44pm
 • Lochana SililaraNamani AthuraliyaDehan Vithana and 2 others like this.

 • True love's for movies. Coz they last long only bout, 1 and half or 2 hours. 3 hours top
 ·  · December 7 at 11:44pm via mobile

 • i need a new GIRL-FRIEND to chat!.....................why am i even tellin dat on my status? dat sounds soooooooo desperate and pretty LAME. but hey, dat's wha i want rite now. and i want u to know dat too. dat's da whole point of status updatin. showin out how desperate, lame and...u know. yup
 ·  · December 7 at 8:39pm

 • අද මාර කම්මැලියිනේ. කවියක් කියන්නවත් හිතෙන්නැහැ. ධනාත්මක චින්තන පාරක්වත් කියන්න ඕනේ නිකන් ඉන්න එකේ but no ideas for that too නේ
 ·  · December 5 at 8:14pm

 • "මිනිස්සුයි වෙනස් වෙන්නේ, නැතුව කාලය නෙමෙයි" - ශානුක සමඟ මොහොතක් සිතන්න
 ·  · December 4 at 10:18pm

 • I hate when i attend a party and there's No one in my age group! That sucks! Specially when all the elder relatives treats me like a 10yr old. Damn! I cant believe i just said that
 ·  · December 2 at 9:18pm via mobile

 • buhahahahahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!! i jus happened to read a convo i had in 2009 wit my then "crush" and WTF! i was like, "dude, wtf u were thinkin at that time? were u on drugs? hmm?????? u sound so fluckin lame. yes, she sound lame too, but you highlight da show. were u serious bro?" and you know when you ask a question lik dat from YOURSELF, how flucked up you might've been. phew! good ol' times for sure. made ma night!
 ·  · December 1 at 9:14pm

 • ඒකි කොච්චර පට්ට උනත්, මං ඒකිට කොච්චර කැමති උනත්, accept වෙන්නැති request එක accept වෙන්නේ නැහැ........ හැබැටම කෙල්ලෝ, කොල්ලන්ව මනින්නේ කොහොමද දන්නෑ.......... මම නං කෙල්ලන්ව මනින්නේ පෙනුමෙන් තමයි 1st of all. ඔය මහ ලොකුවට කිව්වට "ගතිගුණ බලනවා කියල", ඕක එලියට පේන්නේ නෑනේ. නිකන් බොරුවනේ දාන්නේ. ඇහැට කනට පේන කෙල්ලෙක්නේ හැමෝටම ඕන. බම්බුවේ ගතිගුණ!........... එක දෙයක් sure. කෙල්ලෝ අපිව මනින්නේ අපි භාවිතා කරන මිනුම් දඬු වලින් නං නෙමේ. බම්බුවේ මිනුම් දඬු!
 ·  · November 27 at 10:29pm

 • yup, i know i've been on "strange" affairs, for the most of 2009 and '10. fooled out with .....alot to be exact. lookin back i remember how crazy, stupid they were, you know. but after all i met my 1st love in here. somethin i'd remember for the rest of my life
 ·  · November 27 at 3:31pm

 • ෆේස්බුක් එකේ කෙල්ලෙකුට කිවිසුමක් ගියත් කොල්ලෝ 10ක් විතර ඉන්නවා ලේන්සු දෙන්න. හැබෑටම පුරුෂාධිපත්‍යයට මක්කැයි උනේ?
 ·  · November 24 at 7:58pm

 • දාන්න ආපු status එක මතක නෑ!
 ·  · November 24 at 6:54pm

 • If you know that only some of us will re-post whatever the "heart-touching-inspirational junk", I say, Dont mention it at all
 ·  · November 20 at 7:09pm via mobile

 • oh i wish The Rock would beat the hell out Cena (yes, you read correctly. CENA!) and let R-Truth score the pin for Awesome-Truth and send Cena packing outta the stadium. but sadly that aint gonna happen, i guess. coz all ya lil jimmys wanna see ya Cenation Captain win!!! what a joke!
 ·  · November 20 at 8:35am

 • so should i like, go around adding every "sexy" i see to my list? hey isn't there a "saying" saying, "dont judge a book by it's cover"? so how can i justify my actions (adding every sexy, not regarding their status), with that saying? confusin, eh? tell me bout it, babe!
 ·  · November 19 at 7:29pm

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...